BLOG

Ofis Tasarımı, Klinik Tasarımı ve Ev Dekorasyonu Tasarım ve Uygulama İşlerinde Pandeminin Etkileri

05/05/2021

Bir yılı aşkın bir süredir hayatlarımızı adeta felç eden, bütün iş yapış ve yaşama şekillerini derinden etkileyen Covid-19 salgınının ev dekorasyonu, ofis tasarımı ve klinik tasarımı işlerini etkilememesi düşünülemezdi.

Dekorasyon işlerinin tasarım ve uygulama olarak iki yönü olduğundan yola çıkarak klinik tasarımı tarafında çok fazla bir etki olmamakla birlikte ofis tasarımı ve ev dekorasyonu tarafında bazı etkileri gözlemlenmekte. Uygulamada ise ofis tasarımı uygulamaları ve klinik tasarımı uygulamaları aynı oranda aynı şeylerden etkileniyor. Süreç, çalışma şekillerini kökten etkilediğinden klinik tasarımı süreçlerinin de başkalaşması normal karşılandı. Ev dekorasyonu süreci ise hane halklarının balkonlara yönelmesine neden oldu. Bu nedenle ev dekorasyonu için ayrılan bütçeler arttı.

Ofis Tasarımı ve Klinik Tasarımı Açılarından Etkilenim

Klinik tasarımı kapsamında pandeminin fonksiyon üzerinde pek bir etkisi olmadığı için ciddi bir etkilenme söz konusu olmadı. Yalnız,  klinik tasarımı sürecinde teknik açıdan bazı ileri filtreme sistemleri kullanmak gerekliliği ortaya çıktı. Normal şartlarda bekleme bölümünde sırasını bekleyen hastalar pandemi döneminde randevuları dikkatlice ayarlanarak bekletmeden tedaviye alınsa da tedavi sırasında olası kontaminasyonları bertaraf etmek, tedaviyi gerçekleştiren doktorları, yardımcı sağlık görevlilerini ve tabii ki diğer gelecek olan hastaları korumak için klinik tasarımı ürünlerine HEPA onaylı filtrelerin kullanıldığı sistemler entegre edilmeye başlandı.

Ofis tasarımı, salgın fonksiyonlar üzerinde oldukça büyük etkiye sahip. Ofis tasarımı, her şeyden önce kalabalık ortam yaratmamak, sosyal mesafeleri azaltmak amacıyla ofisten çalışmalar azalarak evden çalışmaya dönüştüğü için ofis tasarımı kapsamında metrekare ihtiyaçları azaldı. Bu da ev dekorasyonu önemini arttırdı. Bazı firmalar pandemi geçse dahi ofis tasarımı süreçlerini bir kenara bırakarak uzaktan çalışma oranını eskiye nazaran artırmayı da değerlendirmeye başladılar. Bu durumda ofis tasarımı kapsamında normalde kabul edilen kişi başı metrekare ihtiyaçlar, tuvalet hesapları, elektrik ve mekanik ihtiyaçları normları tümden değişime uğrayabilir. Bu durum klinik tasarımı için de geçerlidir. Şu aşamada ofis tasarımı sürecinde bu tip ayarlamalar görünmese de ileride olmaması için bir neden yok.

Öte yandan ofis tasarımı ve klinik tasarımı sürecinde özellikle ısıtma-havalandırma alanlarında yapılması gereken şeyler ortaya çıktı. Normal zamanlarda taze hava beslemelerinde mevsime göre şartlandırılarak verilen hava içeriden toplanan havayla karıştırılarak ortama verilirdi. Ancak salgın şartlarında içeriden alınan havanın tekrar ortama verilmesi olası virüs yükü açısından önemli riskler içerdiğinden dolayı sistemler taze havanın karıştırılmadan direkt olarak içeri verilmesi şeklinde revize edildiler. Klinik tasarımı için de enerji tasarrufu açısından ille de içeriye vermek isteniyorsa da muhakkak düzenli olarak temizlenen HEPA filtrelerden geçirilerek verilmeye başlandı.

Ev dekorasyonu kapsamındaysa her şeyden önce doğal olarak evden çalışma gereğinin yarattığı bir çalışma köşesi ihtiyacı doğdu. Ev dekorasyonu, insanların ev içi yaşam alanlarını da değiştirdi. Ayrıca insanların bütün gün evde tıkılıp kalmaları sonucu ara sıra hava alabilecekleri balkonların, varsa bahçelerin önemi ortaya çıkarak ev dekorasyonu açık alanlara kaydı. Bu nedenle ev dekorasyonu için harcanan bütçe bahçe, teras ve balkon gibi alanlara kaydı.  

Ofis Tasarımı ve Klinik Tasarımı Uygulamaları Açısından Etkilenim

Her türlü ofis tasarımı ve klinik tasarımı uygulama faaliyetinde salgından dolayı önemli sorunlar oluştu. Mal tedarikinden eleman bulmaya, zamanlama detaylarından gürültü yönetimine kadar birçok konuda ofis tasarımı ve klinik tasarımı sürecinde başa çıkılması zor sorunlar oluştu.

Mal tedariklerinde yaşanan problem özellikle salgının başından itibaren oluşan şokla kapanan üretim hatları ve lojistik eksikler dolayısıyla oluşmakta. Birçok ürün üreticinin personel azaltması, üretim hattı kapatması, aracıların personel azaltmaları, lojistik faaliyetlerin aksamaları gibi sebeplerden dolayı alışık olunduğundan çok daha geç tedarik edilebilmeye başladı. Eleman yönetiminde özellikle taşeron firmalarla çalışan firmalarda hastalığa yakalanan personellerden dolayı aksamalar oluştu. 

Salgın sebebiyle evinde oturmak zorunda kalan gerek 65 yaş üstü insanlar, ev dekorasyonu haricinde, gerekse de uzaktan çalışan gençler sebebiyle ofis tasarımı ve klinik tasarımı işlerinin doğasında olan gürültü yönetimi imkansızlaştı; uygulama süreçlerinde büyük aksaklıklara yol açarak teslim zamanlarında önemli gecikmeler yarattı. Zaman yönetimi birbirini takip eden her kalemde oluşan bu aksaklıklar yüzünden neredeyse imkansız hale geldi, ev dekorasyonu daha fazla rağbet gördü.

Özet/Sonuç

Salgın ofis tasarımı, ev dekorasyonu ve klinik tasarımı faaliyetleri açısından tasarımsal açıdan çok önemli farklar henüz getirmese de uygulama açısından büyük problemlere yol açtı.

İş yeriniz ya da evinizle ilgili herhangi bir dekorasyon, inşaat planınız varsa bu konular açısından açık fikirli ve dikkatli olmanızı, zaman planınızı normalde oluşacak beklentinizden biraz daha uzun yapmanızı tavsiye ederiz. Bu sayede gerek ev dekorasyonu gerek diğer yaşam alanlarında kalıcı sonuçlar elde edebilirsiniz. Geçiş dönemlerinde yapacağınız ev dekorasyonu hizmetlerinde, ileride yaşam alanları yer değiştireceği ile bütçe ayırdığınız ev dekorasyonu bölümünden yeterli verimi alamayabilirsiniz. 


tüm yazılar
 
Copyright © 2020 Tüm Hakları Saklıdır. A&T Mimarlık