BLOG
İşyerini Değerli Kılmak İşyerini Değerli Kılmak 06/11/2023

Çalışma dünyasındaki değişimler, organizasyonları ve çalışma alanlarını yeniden düşünmeye yöneltti. Tam spektrumlu çalışma modeli, uzaktan çalışma ve ofiste çalışmanın birleşimini ifade ederken, bu yeni normalin işyerleri üzerinde kalıcı etkileri olacak gibi görünüyor. Kuruluşlar, çalışma politikalarını ve mekanlarını bu yeni düzene uygun hale getirme yolunda ilerliyorlar. Ancak, artık çalışanlar uzaktan çalışma seçeneğine sahip oldukları için, işyerlerinin cazip hale getirilmesi ve çalışanların ofise gelmeyi istedikleri bir yer haline getirilmesi daha önemli hale geliyor.

İşe Gidip Gelme Getirisi (ROC), çalışanlar için yeni Yatırım Getirisi (ROI) haline geldi. Bu, ofise gitmeyi ve ofiste geçirilen zamanı değerlendiren bir kavram. İnsanlar arasındaki bağlantının ve yüz yüze iş birliğinin bir değeri elbette ki var. Ancak çalışanlar, ofise gitmeye değer bir neden olduğunda daha istekli oluyorlar. Bu nedenle, işyerleri, çalışanlarını çekmek ve motive etmek için bazı yatırımlar yapmalıdır.

Her organizasyonun kendine özgü kültürü, çalışma tarzı ve politikaları olduğundan, tek bir çözümün tüm işyerleri için geçerli olmadığını anlamak önemlidir. İşyerlerini değerli kılmak için aşağıdaki üç temaya odaklanabiliriz:

Canlı Şehirler ve Toplum Yatırımları: İşyerleri, çevrelerindeki toplulukları güçlendirmeye odaklanabilirler. Yerel işletmeleri desteklemek ve şehir merkezlerini canlandırmak, ofise dönüşü destekleyebilir. Ayrıca, ofis içinde veya dışında çalışanlara farklı aktiviteler için harcama yapmaları için teşvikler sunabilirler, örneğin şirket içi bir kafeteryaya veya son teknoloji kafeye yatırım yapmak yerine, şirketler yerel işletmeler aracılığıyla yemek siparişi vermeyi seçebilir veya çalışanlara molaları sırasında yiyecek veya işyeri dışındaki etkinliklere harcamaları için "mahalle paraları" sağlayabilir.

Kuruluşlar ayrıca, satın alma seçeneğiyle ofis içinde yerel sanat eserlerini sergileyerek, müzelere veya yerel restoranlara ekip gezilerini koordine ederek veya ofisteyken zamanları olmayabilecek görevlere yardımcı olmak için çamaşırhane hizmeti gibi avantajlar sunarak topluluklarına yatırım yapabilir. Çalışma alanınızın etrafında bir topluluk oluşturmaya yapılan bir yatırım, çalışanları zamanlarını orada geçirmek ve yatırım yapmak istemeleri için teşvik edebilir ve motive edebilir, bu da işe gidip gelmelerini yolculuğa değer hale getirebilir. Esneklik ve Seçenekler: İşyerleri, çalışanların iş ve kişisel yaşamlarını dengelemelerine yardımcı olacak esnek çalışma politikaları oluşturmalıdır. Çalışanlara, ofise ne zaman geleceklerine dair daha fazla özgürlük sunmak, işe gitmeyi daha cazip hale getirebilir.

Esneklik ve seçenek: Önceki işyeri modelleri, iş-yaşam dengesi mücadelesiyle nasıl başa çıkılacağı konusunda bir kusur ortaya çıkardı. Uzaktan çalışmanın çalışanlar için paha biçilmez hale gelen bir unsuru, bu ortamın onlara iş ve kişisel taahhütlerini dengelemeleri için sunduğu esnekliktir.

Çalışanlar ofise döndükçe ve birçoğu için pandemi öncesine göre daha uzun olan işe gidip gelme yolculuğuna yeniden karar verdikçe, insanları ofiste ne zaman ve nasıl bir araya getirecekleri konusunda esnek olan kuruluşlar daha yüksek düzeyde çalışan memnuniyeti, üretkenlik ve bağlılık seviyelerine sahip olacak. Çalışanlar, programları için en uygun zamana karar verme konusunda daha fazla özgürlüğe sahip olduklarında, işe gidip gelmekten keyif alır. Bu, çalışanların ofiste zamanlarını nasıl geçirmeyi seçtikleri konusunda daha fazla esneklik sunarak başarılabilir.

Çeşitli Çalışma Alanları: İşyeri tasarımı, farklı çalışma stillerini desteklemek için esnek ve özelleştirilebilir olmalıdır. İşyerleri, çalışanların farklı görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli alanları ve teknolojiyi sunmalıdır.

Amaca yönelik tasarım, insanları birbirine bağlayan olanaklar ve çalışanlarda yankı uyandıran çeşitlilik, ilgi çekici bir ortam yaratmak ve zihniyeti işyerinde olmanız gereken bir yerden olmak istediğiniz yere kaydırmak için çok önemlidir.

Otel lobileri gibi hissettiren sıcak ve davetkar girişler, açık iş birliği ve kafe alanları ve hem yüz yüze hem de sanal toplantılar için özel olarak tasarlanmış çeşitli toplantı ve konferans salonları gibi konukseverlik odaklı özellikleri bir araya getirmek, çalışanların gün boyunca farklı görev türlerinde çalışırken kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlar. Prefabrike telefon kulübelerinden oluşan bir grup bölmenin yanı sıra sessiz işlerin yapılabileceği cep telefonu serbest bölgelerinin eklenmesi olan "Zoom Villages"a da artan bir ilgi var.

Kafeler, kafeler ve açık hava toplantı alanları gibi olanaklar da değer katar, sosyalleşmeyi teşvik eder ve çalışanların evde çalışarak elde edemeyecekleri deneyimler sunar. Genel olarak ofisler, çalışma alanlarına ve toplantı odalarına herkese uyan tek bir yaklaşım yerine daha spesifik çalışma modlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanıyor.

Sonuç olarak, her organizasyonun kendi hedeflerine, kültürüne ve toplumlarına odaklanarak işyerlerini değerli hale getirebilir. İşyeri tasarımı, çalışanların İşe Gidip Gelme Getirisini en üst düzeye çıkarmak için önemlidir ve bu değişen iş dünyasında rekabet avantajı sağlayabilir. Fikir birliği oluşturmak, çalışanlarla anket yapmak ve kendimizi müşterilerimizin topluluğuna entegre etmek, planlama ve tasarım sırasında onlarla etkileşim kurmak ve sohbet etmek, uzaktan çalışmanın lüksleriyle rekabet eden bir alanı nasıl sunacağımızı anlamamıza ve çalışanların İşe Gidip Gelme Getirisini (ROC) nasıl en üst düzeye çıkaracağımızı anlamamıza yardımcı olur.

tamamını oku
Ofis Devrimi: Pandemi Sonrası Dünyadaki Çalışma Alanlarını Yeniden Tanımlama Ofis Devrimi: Pandemi Sonrası Dünyadaki Çalışma Alanlarını Yeniden Tanımlama 09/06/2023

Sadece ofise gitmenin norm olduğu günler geride kaldı. Modern işgücü geliştikçe ofis kavramı önemli bir dönüşüm geçirdi. Bugün, ofisi sadece çalışanlar ve ekipman için bir alan olarak görmek modası geçmiş durumda. Pandemiyle birlikte hibrid çalışmanın yükselişi, özellikle büyük çokuluslu şirketler ama genellikle de bütün şirketler için ofisin amacını ve algısını kökten değiştirdi.


Pandemi sonrası dünyada, ofis insanların iş birliği yapmak, öğrenmek ve sosyal bağlantılar kurmak için bir araya geldiği bir sosyo-iş birliği yeri haline geldi. Bu değişim, geleceğin işyerlerini şekillendiren ofislerin radikal bir şekilde yeniden tasarlanmasına yol açmakta. Masa ve kabin sıralarını ortadan kaldırmaktan iş birliği alanları, dinlenme bölgeleri ve hatta restoranlar ve barlar oluşturmaya kadar Ericsson, Standard Chartered, Boston Consulting Group gibi şirketler ofis ortamlarını yeniden canlandırma görevinde öncülük üstleniyor.

Ofislerin tasarımı estetiğin de ötesine geçer ve patronların çalışanlarını nasıl yönettikleri üzerinde büyük ölçüde güvene dayanan derin bir etkisi vardır. Ayrıca, uzaktan çalışmaya geçiş, kentsel alanlarımızı öngörme ve geliştirme şeklimizi etkilediğinden Türkiye’de pek de önemsenmeyen şehir planlaması üzerinde dahi önemli etkilere sahiptir.

Mimari tasarımcılar ve tasarım danışmanları, geleceğin ofislerini haritalamada ön planda olduklarından dolayı yeni durumda insan davranışını, sağlığını ve tüm bu öğelerin etkili ve ilgi çekici ofis tasarımları oluşturmak için nasıl iç içe geçtiğini anlamaya çalışıyorlar.

Ofis artık sadece bir çalışma yeri olarak değil, çalışanların yeniden bağlantı kurmaları, sosyalleşmeleri ve gayri resmi öğrenmeye katılmaları için bir temel olarak görülüyor. Çalışmada esneklik, maaş seviyesinden bile daha ağır basarak çalışanlar için en önemli öncelik haline gelmiş durumda. İşverenlerin, hibrit çalışanları etkili bir şekilde yönetmek için yaratıcı düşünmeye, ofis düzeninde ve çalışanların iş sonuçlarının değerlendirilmesinde fiziksel mevcudiyetten ziyade sonuçlara dayalı yeni yaklaşımlar benimsemeye ihtiyaçları vardır.

 

Bununla birlikte, hibrit çalışma çok sayıda fayda sağlarken, aynı zamanda zorluklar da getirir. Örneğin çalışan anneler, şirket ofislerinde daha az zaman harcadıkları ve cinsiyet eşitsizliğini potansiyel olarak artırdıkları için ek engellerle karşılaşabilirler. Ayrıca, esnek çalışma düzenlemelerine geçiş, daha küçük, yerel ofislerin ve yerleşim alanlarına daha yakın ortak çalışma alanlarının yükselmesiyle şehirleri yeniden şekillendirebilir.

 

Daha büyük ölçekte, Dünya çapındaki şehir planlamacıları, günlük ihtiyaçların kolayca ulaşılabileceği, konut ve ofis alanları arasındaki sınırları bulanıklaştıran "15 dakikalık şehir" gibi kavramları geliştirmek için şehir tasarımlarını yeniden düşünüyorlar. Karma kullanımlı kentsel ortamlara doğru bu geçiş, bireyler, topluluklar ve işletmeler arasında uyumlu bir sinerji yaratma potansiyeline sahip olduğu gibi şehir hayatını kökten değiştirebilecek potansiyele de ulaşabilir.

 

Ofis devrimi, çalışma ve fiziksel çevremizle etkileşim şeklimizi yeniden tanımlayarak devam ediyor. Değişen manzarada gezinirken, zihniyetimizi uyarlamak ve pandemik sonrası dünyada işin gelişen doğasını kucaklamak önemlidir.

tamamını oku
Ofis Mobilyalarının çalışan motivasyonu ve işletme performansı üzerindeki önemi* Ofis Mobilyalarının çalışan motivasyonu ve işletme performansı üzerindeki önemi* 10/05/2023

Ofis Mobilyalarının çalışan motivasyonu ve işletme performansı üzerindeki önemi*

Modern nesiller işyerlerine gelmeye başladıkça işyerleri de buna uygun olarak değişim geçirip gelişmelidir. İyi bir ofis tasarımı bunun için doğru çerçeveyi oluşturabilir, ancak tasarımın sağlaması gereken daha çok şey vardır. Modern ofisler sağlıklı çalışmayı desteklemeli, etkileşimi sağlamalı ve ilham vermelidirler.

Bu amaçla odaklanmaya veya takım çalışmasına izin veren tasarımların öneminin yanında, açık ve kapalı ofislerden oluşan oda yapıları, doğru akustik, aydınlatma, renkler, malzemeler ve mobilyalar bu konuda belirleyici ögelerdir. Mobilyalar, mekanlar ve insanlar arasındaki etkileşim noktasıdır ve şirketlerin çalışanlarına verdikleri değeri ifade edebildiği yerdir.

Bir işyerinde aidiyet duygusu yaratmanın bir kısmı, insanların mekanlar ve insanlarla nasıl etkileşime girdiğini ve tepki verdiğini psikolojik ve fiziksel olarak etkileyen işlevsel mobilya parçalarına bağlıdır. Mobilya, kelimenin tam anlamıyla mekanlar ve insanlar arasındaki temas noktası olduğundan, dikkate alınması gereken iki temel faktör vardır: Kalite ve etkileşim.

Ofis mobilyalarının kalitesi, şirketin çalışanlara verdiği değeri yansıtır. İkinci olarak, herhangi bir mobilyanın teşvik ettiği veya caydırdığı etkileşim, ofis tasarım aşamasında çok önemli bir husustur. Şirketler iyi ofis tasarımının etkisini fark ederken, zihniyetteki değişim üretim düzeyinde de hissediliyor. Ticari mobilya koleksiyonları işlevsel, esnek ve sıra dışı olmalıdır.

 

*Toni Piskac, (Interior Architect and Workplace Consultant at tnpx) röportajından alıntıdır.

tamamını oku
2023’te Ticari Alanlar İçin 10 Tasarım Trendi* 2023’te Ticari Alanlar İçin 10 Tasarım Trendi* 18/04/2023

*Marilena Tricarico’nun yazısından çevrilmiştir. https://www.renoassistance.ca/en/office-renovation/office-trends/

Şurası bir gerçek ki pandemi dolayısıyla oluşan yasaklar, ortak çalışma alanlarını arka plana  attı.  Ancak artık çalışanlardan   ofise geri  dönmeleri isteniyor ve bu çalışma alanlarının ve şeklinin bir   tür yeniden tasarımı ihtiyacı doğuruyor. Yeni bir  çağ  kapımızda ve henüz durum tam oturmamışken etraflıca düşünme zamanıdır.   2023'te ofis tasarım   trendleri,   odak noktasının işlevsellik, yaratıcılık ve verimlilik olduğu  ideal çalışma alanlarını  oluşturmayı hedefliyor.

İster  ofiste  ister perakende sektöründe  çalışıyor olun,  aşağıdaki trendler,  sizi ticari alanınızı  yenilemeye  ikna etmeye yardımcı olabilir! 

 

1. Toplanma yeri olarak  ofis

  COVID-19 salgını nedeniyle ticari ofis alanlarına artık farklı bakıyoruz.  Çalışanların bir kısmı  şu anda evden  çalışıyor (Ör. Kanada %31). Sonuç  olarak, ofis alanları ekip değişimleri ve çalışmaları için yapılmış sosyal mekanlar olarak   yeniden tanımlandı. Ofisteki günler,  pandemi sırasında uzun aylarca  evden çalışmayla ilişkili  izolasyonu kırmak için  bir fırsat haline geldi.  

2023 yılında  ofis  , inovasyona,  çalışanlar  arasındaki konuşmalara ve müşterilerle  yapılan toplantılara odaklanıyor.  Ortak çalışma alanları, konferans salonları ve açık ofis alanı ile aynı şekilde,  bireysel  ofislerden daha önemli hale gelmiştir. 


2.  Modern bir dokunuşla ticari alan

Modern tarz dikkate alınması gereken bir güçtür.  Mimar Louis Sullivan'ın felsefesinden       esinlenerek, çok basit bir ilkeye saygı duyuyor: "Form işlevi takip eder." Her şeyden önce, ofis mobilyaları işlevsel olmalıdır.  Bu,  gereksiz süslemelerin   pürüzsüz kenarlara ve temiz çizgilere sahip geometrik şekiller lehine hurdaya çıkarılması anlamına gelir.  Bu stil aynı zamanda doğada bulunan   organik şekillerden ve yumuşak kıvrımlardan   ilham alır ve ahşap ve deriden yün   ve tik ağacına kadar çeşitli malzemeleri  kapsar.

Bu nedenle modern ofis, minimal mobilyalar ve   mimariye ve mobilyalara odaklanmayı sağlayan beyaz veya soluk duvarlarla şık bir estetiğe sahip olacaktır.     Ayrıca geniş pencereler de olmalıdır.   Kullanılan doğal malzemeleri kontrast oluşturmak için kahverengi, gri veya hatta biraz daha canlı dokunuşları hala entegre edebilirsiniz.    Bu bakımdan yüzyıl ortası tipi mobilyalar olmazsa olmaz!   Daha da fazla özgünlük için,  modern  estetiği  küçük vintage ve yaratıcı detaylarla  birleştiren çatı katından ilham alan bir  stil seçin.

 


3. Klasik stil: Zamansız bir  trend

Adından da anlaşılacağı gibi, klasik görünümün asla modası geçmez.   Modern görünümün aksine, daha ayrıntılı pervazlara ve süslemelere değer verir. Parola, dokular ve malzemeler üzerindeki oyundur. Örneğin, antika pervazlar, ahşap zeminler ve alanı aşırı yüklemeyen şık bir tasarıma sahip çağdaş mobilyalar seçin.

 Öte yandan, yaldızlı kulplar gibi son derece ayrıntılı dokunuşlara sahip mobilyalar seçebilir ve iyi bir önlem almak için bazı dekoratif antikalar ekleyebilirsiniz (vazolar, avizeler, gümüş eşyalar vb.). Bununla birlikte, bu   daha basit duvarları ve kaplamayı tercih etmek anlamına gelir.

Bu stile bürünmenizden bağımsız olarak, ahşap ana mobilya parçalarınız için harika bir fikir olmaya devam ediyor.   Renk söz konusu olduğunda, pencere bakımlarını veya halıları ve   bazılarını kontrast oluşturabilen beyaz, gri, bej ve taupe  gibi açık tonları hatta dekora daha parlak renk  dokunuşları tercih edin.  


4.  Sıcak çalışma alanları için doğal ahşap

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, ahşap 2023 yılında da iç mimarlar için favori olmaya devam ediyor.   Diğer   malzemelerle  nasıl  eşleştirileceğini biliyorsanız,  tüm stillere iyi  uyum sağlar.   Ayrıca herhangi bir  alana yumuşak ve sofistike  bir görünüm kazandırır.  Bu malzeme, ister   duvarlara ister   mobilyalara eklemeye karar verin, ister odanın merkezi unsuru haline getirin, ticari ofisinize sıcaklık   getirecektir.

Ofisinizde istediğiniz stile bağlı olarak, ham veya lamine ahşap hem   şık tasarımlarda hem de daha sofistike stillerde çalışır.  Sıkıcı ve düzgün bir   görünümden kaçınmak için  metal, beton ve hatta mermer gibi diğer malzemelerle birleştirmeyi unutmayın. 


5. Tasarım ve malzeme tedarikinde şeffaflık

Güneş ışığının içeri girmesine izin verin!      Aylarca hapsedildikten sonra ışık istiyoruz.  Panoramik pencereler gerçek bir   muameledir çünkü alanı genişletir ve bize iyi bir doz D vitamini   verir. Aydınlık bir çalışma alanı çalışanlar için daha teşvik edicidir ve iç mekanlara biraz doğa getirir. 

Ofisinizde sınırlı pencere varsa, mümkün olduğunca cam bölmeleri bölücü olarak kullanın.   Bu, ışığın kırılmasına ve yayılmasına  yardımcı olacaktır. Tam    duvarların yerine cumbalı pencerelerin yanı sıra camdan veya başka bir şeffaf   malzemeden yapılmış aynalar ve  saatler odaya daha fazla boyut  katacak ve  boşluk açacaktır. Dahası, şimdi trend   ,  işyerinde sıcak ve  samimi bir  atmosfer yaratan açık ve esnek çalışma   alanlarıdır.

Bununla birlikte, şeffaflık seçtiğiniz tasarımla   bitmez.   Bu son birkaç yıl bize  bir şey  öğrettiyse, o da yerel ve sürdürülebilir ürünler satın almanın önemli olduğudur.   Bu nedenle,   kalıcı olacak en iyi 2023 trendlerinden biri,  mümkün olduğunda çevre dostu malzemeleri tercih etmektir.   Geri dönüştürülmüş veya yerel kaynaklı ürünleri   seçerek ticari alanınızı  yenilerken neden bu eğilimi  uygulamayalım?


6.  Verimliliği artırmak için dinlenme alanları

Mutlu ve dinlenmiş çalışanlar en  üretken çalışanlardır.  Çalışan kaybını ve tükenmişliğini azaltmak için motive ve en iyi durumda   tutulmaları gerekir.  Bu nedenle,  insanların gevşemesine ve işle ilgili stresi hafifletmesine yardımcı olan  unsurları dahil ettiğinizden emin olun. 

Bunu ve daha fazlasını başaran  bir ofis tasarım trendi,  bir dinlenme alanının  eklenmesidir.   Bu alan,   meslektaşlarınıza kaynaşma  ve  ilişkiler geliştirme şansı verir.   Aynı zamanda yaratıcılığı teşvik etmek için harika bir  fırsat sunar.  Kanepeler, koltuklar, osmanlılar...  Her şey,    çalışanlara toplantılar arasında birkaç dakikalık rahatlama sağlamak için mükemmel  bir  şekilde düzenlenmiştir.

Birçok işletme artık düzenli olarak    uygulandığında  konsantrasyon seviyelerini arttırdığı kanıtlanmış  yoga ve meditasyon için belirlenmiş alanlar sunmaktadır.  Ayrıca rahatlamayı teşvik etmek için yeşil alanlar ve kapalı bahçeler ekliyorlar.   Bazı şirketler   kestirmek veya oyun oynamak  için alanlar bile ekledi!    Standartlara   uymak için zaman   ayırırsanız,  bir WELL sertifikası bile alabilirsiniz.  Bu sertifika, çalışma ortamlarının  refahını değerlendiren tıp bilimine dayanmaktadır. 


7. Ticarev tasarım:  Ofisteyken  evde

Ruhsuz kabinler ve döner sandalyelerle geleneksel bir  ofiste çalışmanız gerektiğini kim söylüyor? Konut  ve ticari, ticarev  tasarımın  bir kombinasyonu ideal ortamı  yaratır: profesyonel bir  çalışma alanındaki modaya uygun bir  oturma  odasını andıran rahat bir  konfor. Ticarev tasarım,   esnekliği   savunan  ve gün boyunca çalışanların ihtiyaçlarına uyarlanmış araçlar sunan yeni bir  işgücü piyasası ideolojisini yansıtmaktadır.    Belki de    ofisinizde çalışmaya başlamak   ve günün sonunda kendinizi ortak bir  kanepede  bulmak istersiniz?   

İyi tasarlanmış bir   ticarev ofis, kör edici floresan ışıklar yerine halılar, kanepeler ve ortam ışığı aracılığıyla otantik ve insani bir  stil yaratmak için farklı dokular içerir.  Bir  alan kişiliği   kazandırmak için  zevkli bir  dekor kullanmaya özellikle  önem verilmektedir. Ticarev tasarım, çalışanların refahını  artırmak isteyen  şirketler için harika bir  seçimdir ve bu da  üretkenliği ve yaratıcılığı artırır.


8.  Mekanın nefes almasına yardımcı olmak için iç mekanlarda doğa  

Bitkiler herhangi bir kapalı alanda faydalıdır.   Çalışanların ruh sağlığı için iyi olmasının yanı sıra,  ofis dekoruna yeni bir  dokunuş katarlar.    Bazı yeşil bitkiler veya çiçekler eklemek herhangi bir odayı canlandırır  ve bilgisayar monitörlerinden, masa lambalarından ve diğer floresan ışıklardan gelen  soğuk havayı hafifletir   .  Ofislerdeki bazı saksı bitkileri, asılı makrome ekiciler, ortak alanlardaki çiçek kutuları ve hatta  resepsiyondaki yeşil bir  duvar istenen sıcak  etkiyi  tamamlayacaktır.

Ticari        alanınıza getirmeye  karar verdiğiniz bitki   türü  ne olursa olsun, yeterince ışık alan büyük  pencereler olduğundan emin olun.  Ve  hepsinden önemlisi,  yavaş bir  ölümle  ölmelerini  izlemekten kaçınmak  için yeşil dostu  birini onlara bakması için atayın  .  9. Doğal renklerde tasarım öğeleri

Doğal renkler  ,  bitkilere ve ofis alanlarının  içine  biraz dış mekan  getiren ahşabın  varlığına paralel olarak trendde kalmaya devam ediyor.    Her zamanki gri tonları yerine,  gözlerimiz için rahatlatıcı olan ve ofislerimizi   dolduran teknolojik cihazların  soğukluğuna kontrast için  kumtaşı pembesi,  açık  yeşil  , bej veya açık kahverengi  tonlarını seçin. Yeşil,    ahşabın dokunuşlarını gerçekten tamamladığı ve hiçbir şekilde agresif veya dikkat dağıtıcı olmadığı   sürece mekana enerji getirdiği için  favoridir  .  

Yumuşak bej rengi, minimalist bir görünümü de geliştirir ve odalara sıcak bir  ambiyans kazandırır.   Bu yıl, mavi de trend oldu çünkü sakin ve güvenli bir  çalışma ortamı sağlıyor.    Yüksek renklerden kaçının ve bunun yerine kobalt, kraliyet mavisi veya gece yarısı mavisi seçin.  

Dinlenme alanlarınız için,  çalışma ortamına enerji ve pozitiflik  katmak için birkaç sarı  sıçrama öneririz.         Özetlemek gerekirse,  geniş yüzeyler için açık renklerle gidin  ve isterseniz ve   genel stil izin veriyorsa, daha parlak  renklerin  küçük dokunuşlarını kullanın.10. Pratik  ve  estetik: Akustik kabinler ve halılar

Açık konseptli ofis alanlarının hayranları,  kurumsal alanlar için bu eğilim  hiçbir yere  gitmediği için rahat nefes alabilirler.   Bununla birlikte, bu tür bir   tasarımın  bir dezavantajı vardır: gizlilikten yoksundur. Ekip toplantıları,  kendi bireysel iş yüklerine konsantre olmaya çalışan  yakındaki çalışanları rahatsız edebilir.

Sorunu gidermek  için, belirlenmiş beyin fırtınası alanları (veya OfficePod'lar) yüklenebilir.    MyOfficePods veya Framery gibi bazı şirketler bu  tür ofis ekipmanları sunar yüklenicilerinizden biri  tarafından inşa edilebilir!   Bu   bölmeler  mini konferans salonları gibidir - küçük bir çalışan  grubuna ev sahipliği yapabilirler. Kapalı bir  alanda üretkenliği  teşvik ederken açıklık hissi  yaratmak için cam duvarlarla tasarlanmıştır.

Tasarım seçiminiz,  gürültü kirliliğini önlemek için uygun ses yalıtımını içermelidir.  İster bireysel ofisleri hücrelere  ayırmak ister halı döşemek olsun,  konsantrasyonu artırmak için gürültü emici malzemeleri ve düzenleri göz önünde bulundurun.


Eski trendler

Kısacası, ofis ve ticari alan trendleri topluluk arzusundan kaynaklanmaktadır. Amaç, evin dışında bir toplanma yeri ve şirketin kişiliğini yansıtan bir stile sahip olmaktır. Tüm trendlerde gezinmek ve doğru seçimleri yapmak göz korkutucu olabilir, bu nedenle uzmanlarımız kaçınmanız gereken bazı trendleri bir araya getirdi.

 • Her yer gri.  Doğanın yumuşaklığına ve rafine tonlara yer bırakın ve döndüğünüz her yerde steril gri klişesinden kaçının. Modern olun ancak çalışma alanınıza biraz hayat katın. Bazı küçük renk dokunuşlarıyla gri ve beyazların ötesine geçmezseniz, ticari alanınız kendi karakterine sahip olmayacaktır. Diğer ofislerle aynı görünecektir ...
 • Cesur desenlere sahip halılar.  Büyük ve renkli geometrik desenlere sahip halılar harikadır, ancak tüm ofis için değil, sadece dinlenme alanları içindir. Çalışanların konsantre olmaları ve kendi hayal güçlerini kullanmaları için geniş bir alan bırakan genel bir tarafsızlık duygusu olmalıdır. Cesur desenlere sahip halı olduğunda, gözler mekandaki ve pencerelerdeki doğal unsurlara değil, zemine çekilir. Ya da daha da kötüsü, bir dikkat dağıtıcı olabilir. 
 • Kişiliği olmayan ıslak hacimler.  Ofis tuvaletiniz, alanın geri kalanı kadar önemlidir. Herhangi bir günde, orada ofisin diğer bölümlerinden daha az zaman harcıyoruz, ancak su veya tuvalet molası herkesin günlük rutininin bir parçası, bu yüzden hoş bir şey olmasında sakınca yok. Ayrıca, ziyaret eden müşteriler için unutulmaz hale getirebilir, hem inanılmaz teklifler hem de alan hakkında harika bir izlenimle ayrılmalarını sağlayabilirsiniz! 
 • Tanımlı alanı olmayan açık alanlar.  Açık alanlar bir ofisin nefes almasına izin verir, ancak iyi tanımlanmış olmaları gerekir. Alanı bölmek için kanepeler, koltuklar veya masalar eklemekten çekinmeyin. Hangi alanların iş için ve hangilerinin rahatlamak için olduğunu belirtin ve konsantre olmaya çalışanları rahatsız etmemek için bunları ayrı tutun. 
 • Masif mobilyalar.  Ofisinizin veya ticari alanınızın dekoru için klasik bir stile karar verseniz bile, çok sayıda çan ve ıslık ile görsel olarak hantal olan büyük mobilyalardan kaçının. Antikalarla gitmek isteseniz bile, ofis mobilyaları söz konusu olduğunda basitlik anahtardır. Alanı aşırı yüklemeyin ve ergonomiye odaklanın! 

 Ofis ve ticari alanlarda zamansız eğilimler

 Sadece  zamansız veya  iyi yaşlanan bazı ofis trendleri  var. İşte ofis ve tasarım düzeninde bazı kesin bahisler.

 • Pervazlar.  Pervazlar   odaya gerçekten biraz kişilik katabilir.   Süpürgelikler, taç pervazları, sandalye rayları...  Ne  seçerseniz seçin,    onları nasıl  dahil ederseniz edin  çalışan zamansız bir  özelliktir.
 • Soluk ahşap.  İster  raf yapmak için   ister  mobilyalarınız için bir tasarım öğesi  olarak  kullanın, soluk ahşap, nerede bulunduğuna  bakılmaksızın yumuşaklık ve güzellik katar. 
 • Cam bölmeler. Bu yıl trend   olmasının  yanı sıra, şeffaflık,  hem  fiziksel çalışma alanı  hem de  şirket değerleri açısından başarılı bir  şirketin vazgeçilmez bir  unsurudur.
 • Mimari aydınlatma.   Gömme floresan ışıklar kullanmayın.  Bunun yerine sıra dışı    stilize aydınlatmayı seçin.  Asma floresan aydınlatma armatürleri, ticari alanınızı  kişiselleştiren dekoratif bir  özellik ekler.
 • Endüstriyel tarz.  Bu,  havalandırma   deliklerinin,  boruların ve betonun her yerde olduğu  ofis alanı   kiralarsanız işe yarar  .  Doğru yapılırsa  stil nefes kesici olabilir.  Herhangi bir   ofise çok fazla kişilik  katar.

 

İmajınıza uygun bir tasarım

Hem  müşteriler    hem de  çalışanlar için şirketinizin değerlerini yansıtan  bir tasarıma sahip olmak önemlidir.  Çekici  bir  çalışma alanına sahip olmak,   insanları  gelip çalışmaktan mutlu edecektir.    Kendi  ofis yenileme   projeniz veya belki de   kendi yeni çalışma alanınızın inşası için bu trendlerden  ilham alın. 

Başlamadan önce  daha fazla fikir mi arıyorsunuz?         Sizi,              müşterilerimizin yenileme projelerinden tamamlanmış ticari projelerimize göz atmaya davet ediyoruz.  www.archtech.com.tr/ofis

 

 

 

tamamını oku
“Ofis”i Yeniden Düşünmek: Modern Araçları Benimsemek ve Kullanıcı Deneyimini Geliştirmek “Ofis”i Yeniden Düşünmek: Modern Araçları Benimsemek ve Kullanıcı Deneyimini Geliştirmek 27/01/2023

Son yıllardaki gelişmeler, ofisin alanlarının var olabilmesi için bu konuda farklı düşünmeye başlamamız gerektiğini açıkça göstermiştir. Ofise geri dönmeyen insan sayısı, ofislerin potansiyel gelişme ihtiyacının altını çiziyor ve işyerlerimizi araçlarımızın ve teknolojimizin geri kalanıyla uyumlu hale getirmemiz gerektiğini gösteriyor.

Araştırmalar, yüz yüze iletişim, sosyal etkileşim ve işbirlikçi çalışmanın önemli birer ihtiyaç olduğunu ve bunların insanlar aynı alanı paylaştığında ortaya çıkan ve sanal ortamda elde edilmesi hala çok zor olan ince iletişim biçimlerinin oluşmasına yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. İnsanoğlu olarak yüz yüze kişisel etkileşime ve buna imkan verecek fiziksel alanlara ihtiyacımız var. Bizler sosyal varlıklarız ve gelişmek ve kendimizi ortaya koyabilmek için zengin bir etkileşime ihtiyaç duyuyoruz. Geleneksel olarak ofislerimiz bu işlevi yerine getiriyordu; kullanımımıza sunulan cihazlar ve mobilyalar sabitti ve çalışmalarımızın gerçekleşmesi için ortak bir alana ihtiyacımız vardı.

Ofis binasını donanım olarak düşünün.

Çalışma şeklimiz değişti ancak ofislerimiz tam olarak adapte olmadı. Ofise yaklaşımımız güncel değil ve ofis ortamımıza benzersiz ve bağımsız bir şey olarak bakma eğilimindeyiz. Yapılacak işten tamamen bağımsız bir kutu inşa ediyoruz, sonra ihtiyacımız olan şeyin jenerik parçalarıyla donatıyoruz. Ofis binasını donanım olarak düşünün. Şimdi güncellenmesi gerekiyor.

Ticari gayrimenkul ve ilgili disiplinler, ofis alanı ihtiyacını, çalışmak, insanları barındırmak, hizmet ve fayda sağlayan veya benzersiz bir deneyim yaratan olanaklara uygun, uygun maliyetli bir ortak yer olarak sunmada oldukça verimli hale geldi. Bunların hepsi hala değerli ve bizi insan olarak cezbediyor. Ancak çalışma şeklimiz ve iş yapışımız söz konusu olduğunda, teknolojik olarak daha gelişmiş ortamlara ihtiyacımız var.

Yaptığımız işlere baktığımızda çok farklı bir şey görmeye başlıyoruz. Bugün, işimizi nasıl yaptığımız konusunda her zamankinden daha fazla seçeneğimiz var. İşimizi muazzam bir hız ve hassasiyetle gerçekleştirmemizi ve iletişim kurmamızı sağlayan araçlar yaratan teknolojimiz son derece etkili. Bu yetenekleri geliştirmeyen bir çalışma ortamına gitmeye maliyetli ve verimsiz olduğu için direniyoruz.

İşimizi her yerden yapmamıza yardımcı olmak için sıklıkla bir araya getirilen gelişmiş sistemleri ve araçları göz ardı edemeyiz. Zoom, Slack ve bilgi paylaşıp işbirliği yapmamıza yardımcı olan diğer birçok uygulama gibi teknoloji çalışma şeklimizi çok rahat hale getirdi. Ancak günün sonunda, en yaratıcı ve en derin iletişim seviyeleri için yüz yüze toplantılara ihtiyacımız var.

Bina donanım olabilir, ancak kullanıcı deneyimi hakkında dikkatlice düşünmemiz gerekiyor...

İşin tamamlanması için ofislerin modern araçları eksiksiz bir şekilde benimseyerek kullanıcıları ve ekipleri içine çeken, tamamen entegre bir deneyim haline gelmesi gerekir. Gerçek şu ki, çalışma alanımız fiziksel, sanal, dijital, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik ve daha fazlasını içeriyor. Bu platformlar daha verimli performans göstermemizi sağlıyor ve muazzam esneklik sununuyor. Bina donanım olabilir, ancak kullanıcı deneyimi hakkında dikkatlice düşünmemiz gerekir, aksi takdirde ofis değeri azalan bir kutu olarak kalır.

İşimizi nasıl yaptığımız, ekibimiz, gerekli destek ve kullandığımız araçlar hakkında sorular sormamız gerekiyor. Standart yok. Her kuruluş benzersizdir ve kendi alanını ve gerekli araçlarını geliştirmelidir. Kolektif olarak tüm organizasyon tarafından benimsenen, liderlik tarafından desteklenen ve kurum genelinde kapsamlı bir şekilde iletişilen bir çözüm gerektirir. Bunu yapana kadar, insanlar belki de kurumları değil, bir birey olarak kendilerine en uygun ortamı seçmeye devam edecekler.

Ofisler, daha iyi teknolojiler ve araçlar hızla ortaya çıkarken, durgun kalamaz veya eski tasarımı tekrar tekrar üretemez.

Her kuruluşun yaptığı işi daha iyi destekleyebilmek için nasıl çalıştığına, kullandığı araçlara, nasıl iletişim kurduğuna ve etkileşime girdiğine ve çalışma ortamına daha derin bir şekilde bakması gerekir. Kuruluşun ihtiyaçlarını ve hedeflerini karşılamak için araçları ve iletişimi nasıl entegre edeceğimizi daha iyi anlamamız gerekir. Daha iyi bir çalışma alanı yaratmak için gerekli olan disiplinleri tam olarak kullanmamız gerekir.

Ofis, iş yapmak için bir araçtır, ancak çalışma şeklimizi geliştirmek için uygun ve uyumlu olması gerekir. Kuruluşlara ve onu kullanan insanlara değer ve fayda sağlamalıdır. Ofisler, daha iyi teknoloji ve araçlar hızla ortaya çıkarken, durgun kalamaz veya eski tasarımı yeniden üretemez.

Öncelikli husus, nasıl çalıştığımız ve çalışma alanımızın onu kullanan insanları nasıl kucakladığı, etkinleştirdiği, ilham verdiği ve güçlendirdiği olmalıdır.

tamamını oku
Ofis Tasarımı, Klinik Tasarımı ve Ev Dekorasyonu Tasarım ve Uygulama İşlerinde Pandeminin Etkileri Ofis Tasarımı, Klinik Tasarımı ve Ev Dekorasyonu Tasarım ve Uygulama İşlerinde Pandeminin Etkileri 05/05/2021

Bir yılı aşkın bir süredir hayatlarımızı adeta felç eden, bütün iş yapış ve yaşama şekillerini derinden etkileyen Covid-19 salgınının ev dekorasyonu, ofis tasarımı ve klinik tasarımı işlerini etkilememesi düşünülemezdi.

Dekorasyon işlerinin tasarım ve uygulama olarak iki yönü olduğundan yola çıkarak klinik tasarımı tarafında çok fazla bir etki olmamakla birlikte ofis tasarımı ve ev dekorasyonu tarafında bazı etkileri gözlemlenmekte. Uygulamada ise ofis tasarımı uygulamaları ve klinik tasarımı uygulamaları aynı oranda aynı şeylerden etkileniyor. Süreç, çalışma şekillerini kökten etkilediğinden klinik tasarımı süreçlerinin de başkalaşması normal karşılandı. Ev dekorasyonu süreci ise hane halklarının balkonlara yönelmesine neden oldu. Bu nedenle ev dekorasyonu için ayrılan bütçeler arttı.

Ofis Tasarımı ve Klinik Tasarımı Açılarından Etkilenim

Klinik tasarımı kapsamında pandeminin fonksiyon üzerinde pek bir etkisi olmadığı için ciddi bir etkilenme söz konusu olmadı. Yalnız,  klinik tasarımı sürecinde teknik açıdan bazı ileri filtreme sistemleri kullanmak gerekliliği ortaya çıktı. Normal şartlarda bekleme bölümünde sırasını bekleyen hastalar pandemi döneminde randevuları dikkatlice ayarlanarak bekletmeden tedaviye alınsa da tedavi sırasında olası kontaminasyonları bertaraf etmek, tedaviyi gerçekleştiren doktorları, yardımcı sağlık görevlilerini ve tabii ki diğer gelecek olan hastaları korumak için klinik tasarımı ürünlerine HEPA onaylı filtrelerin kullanıldığı sistemler entegre edilmeye başlandı.

Ofis tasarımı, salgın fonksiyonlar üzerinde oldukça büyük etkiye sahip. Ofis tasarımı, her şeyden önce kalabalık ortam yaratmamak, sosyal mesafeleri azaltmak amacıyla ofisten çalışmalar azalarak evden çalışmaya dönüştüğü için ofis tasarımı kapsamında metrekare ihtiyaçları azaldı. Bu da ev dekorasyonu önemini arttırdı. Bazı firmalar pandemi geçse dahi ofis tasarımı süreçlerini bir kenara bırakarak uzaktan çalışma oranını eskiye nazaran artırmayı da değerlendirmeye başladılar. Bu durumda ofis tasarımı kapsamında normalde kabul edilen kişi başı metrekare ihtiyaçlar, tuvalet hesapları, elektrik ve mekanik ihtiyaçları normları tümden değişime uğrayabilir. Bu durum klinik tasarımı için de geçerlidir. Şu aşamada ofis tasarımı sürecinde bu tip ayarlamalar görünmese de ileride olmaması için bir neden yok.

Öte yandan ofis tasarımı ve klinik tasarımı sürecinde özellikle ısıtma-havalandırma alanlarında yapılması gereken şeyler ortaya çıktı. Normal zamanlarda taze hava beslemelerinde mevsime göre şartlandırılarak verilen hava içeriden toplanan havayla karıştırılarak ortama verilirdi. Ancak salgın şartlarında içeriden alınan havanın tekrar ortama verilmesi olası virüs yükü açısından önemli riskler içerdiğinden dolayı sistemler taze havanın karıştırılmadan direkt olarak içeri verilmesi şeklinde revize edildiler. Klinik tasarımı için de enerji tasarrufu açısından ille de içeriye vermek isteniyorsa da muhakkak düzenli olarak temizlenen HEPA filtrelerden geçirilerek verilmeye başlandı.

Ev dekorasyonu kapsamındaysa her şeyden önce doğal olarak evden çalışma gereğinin yarattığı bir çalışma köşesi ihtiyacı doğdu. Ev dekorasyonu, insanların ev içi yaşam alanlarını da değiştirdi. Ayrıca insanların bütün gün evde tıkılıp kalmaları sonucu ara sıra hava alabilecekleri balkonların, varsa bahçelerin önemi ortaya çıkarak ev dekorasyonu açık alanlara kaydı. Bu nedenle ev dekorasyonu için harcanan bütçe bahçe, teras ve balkon gibi alanlara kaydı.  

Ofis Tasarımı ve Klinik Tasarımı Uygulamaları Açısından Etkilenim

Her türlü ofis tasarımı ve klinik tasarımı uygulama faaliyetinde salgından dolayı önemli sorunlar oluştu. Mal tedarikinden eleman bulmaya, zamanlama detaylarından gürültü yönetimine kadar birçok konuda ofis tasarımı ve klinik tasarımı sürecinde başa çıkılması zor sorunlar oluştu.

Mal tedariklerinde yaşanan problem özellikle salgının başından itibaren oluşan şokla kapanan üretim hatları ve lojistik eksikler dolayısıyla oluşmakta. Birçok ürün üreticinin personel azaltması, üretim hattı kapatması, aracıların personel azaltmaları, lojistik faaliyetlerin aksamaları gibi sebeplerden dolayı alışık olunduğundan çok daha geç tedarik edilebilmeye başladı. Eleman yönetiminde özellikle taşeron firmalarla çalışan firmalarda hastalığa yakalanan personellerden dolayı aksamalar oluştu. 

Salgın sebebiyle evinde oturmak zorunda kalan gerek 65 yaş üstü insanlar, ev dekorasyonu haricinde, gerekse de uzaktan çalışan gençler sebebiyle ofis tasarımı ve klinik tasarımı işlerinin doğasında olan gürültü yönetimi imkansızlaştı; uygulama süreçlerinde büyük aksaklıklara yol açarak teslim zamanlarında önemli gecikmeler yarattı. Zaman yönetimi birbirini takip eden her kalemde oluşan bu aksaklıklar yüzünden neredeyse imkansız hale geldi, ev dekorasyonu daha fazla rağbet gördü.

Özet/Sonuç

Salgın ofis tasarımı, ev dekorasyonu ve klinik tasarımı faaliyetleri açısından tasarımsal açıdan çok önemli farklar henüz getirmese de uygulama açısından büyük problemlere yol açtı.

İş yeriniz ya da evinizle ilgili herhangi bir dekorasyon, inşaat planınız varsa bu konular açısından açık fikirli ve dikkatli olmanızı, zaman planınızı normalde oluşacak beklentinizden biraz daha uzun yapmanızı tavsiye ederiz. Bu sayede gerek ev dekorasyonu gerek diğer yaşam alanlarında kalıcı sonuçlar elde edebilirsiniz. Geçiş dönemlerinde yapacağınız ev dekorasyonu hizmetlerinde, ileride yaşam alanları yer değiştireceği ile bütçe ayırdığınız ev dekorasyonu bölümünden yeterli verimi alamayabilirsiniz. 


tamamını oku
Ofisinizin dizaynı müşterilerinize işiniz hakkında neler söylüyor? Ofisinizin dizaynı müşterilerinize işiniz hakkında neler söylüyor? 08/02/2021

Google ofislerinin veya benzer boyutlardaki şirketlerin resimlerini daha önce gördüyseniz, sahip oldukları çok farklı görünümü fark etmiş olabilirsiniz. Bu tür büyük şirket ofisleri, markalarına uygun renk paletleri kullanıyor, logolarını çok belirgin yerleştiriyor ve yarattıkları mekanın mimarisi harika bir atmosfer ve ruh hali yaratıyor.

Bu büyük markaların ofis tasarımlarına bu kadar büyük bir yatırım yapmaları tesadüf değil. Müşterilerinizin sizin ve işinizin hakkındaki ilk izlenimlerini ofis dizaynınız önemli ölçüde etkiliyor.

Ama iyi haber şu ki, ofis tasarımı üzerindeki bu dersleri öğrenmek için kurumsal bir dev olmanız gerekmiyor. Aslında, efektif bir ofis dizaynından maksimum faydayı sağlayacak olanlar küçük işletmeler ve hatta serbest çalışanlardır.

Bu küçük rehber ofis tasarımınızın müşterilerinize işiniz ve sizin hakkınızda neler söylediğini ve ofis alanınızı nasıl daha verimli kullanabileceğinize yardımcı olabilir.

Çalışanlar

Şaşırtıcı gelebilir ama mutlu çalışanlar görmek ofisinize giren her müşterinin bilinçaltını etkiler. Küçük bir ekibiniz olabilir ya da sadece siz olabilirsiniz ama ekibinizi müşteri ağırlamaya ve onlarla sohbet etmeye hazırlarsanız müşterileriniz için son derece misafirperver ve pozitif duygular oluşturma konusunda önemli adımlar atmış olursunuz.

Tabi ki çalışanlarınızı zaten mutlu tutmak isteyeceksinizdir. Ofis tasarımınız ve yerleşimi kendi başlarına bile sağlıklı ve mutlu bir çalışma ortamı yaratılmasında rol oynar ve mutlu çalışanlara sahip olmaya yardımcı olur.

Resepsiyon ve karşılama alanları

Bir freelancer iseniz ya da küçük bir operasyonunuz varsa sürekli bir çalışanın olduğu bir resepsiyon alanı pratik ya da hatta gerekli bile olmayabilir. Yine de, müşteri karşılamaya ayrılmış bir alanınızın olması gereklidir. Bu müşterilerinize veya misafirlerinize profesyonelliğinizi aktarmaya ve şirketiniz için olabilecek en iyi ilk ilenimi yaratmaya yardımcı olur.

Hoş bir bekleme alanı aynı zamanda müşterileriniz ve misafirlerinizin beklerken oturabilecekleri hoş bir yerdir.

Ofis hijyeni

Çok açıktır ki temiz bir ofis bir müşteri üzerinde büyük bir etki yaratacaktır, daha doğrusu pis ve dağınık bir ofis çok kötü bir izlenim bırakacaktır. Üst üste biriken dağınıklığı önlemek için yeterli sayıda çöp ve geri dönüşüm kutusu bulundurmaya çok dikkat edin.

Toplu bir ofis ekibinin verimli olması için de önemli bir adımdır. Temiz ve derli toplu bir ofiste çalışmak her zaman için dağınık bir ofise göre tercih edilir.

Ofis yerleşim planı

Güncellenmiş bir yerleşim planının ne derece fark yaratacağına şaşırabilirsiniz. Açık plan ofisler işletmelerde gittikçe daha popüler hale geldi ve eski tarz, küçük kabinler içinde çalışma planları eski moda, kişiye özel ve itici kabul edilmeye başladı.

Bir kişilik ya da küçük ekiplerden oluşan bir işletmede çalışıyorsanız açık planlı ofisler herkesin katılımcı, iletişim halinde hissetmesine yardımcı olurken yalnızlığı ve mutsuz çalışanları engelleyebilir. Benzer düşünce yapısına sahip kişilerle aynı açık planlı ofiste çalışmak verimliliğiniz ve mutluluğunuz üzerinde önemli bir etki yapabilir.

Dekorasyon ve mobilya

Ofisler genelde donuk ve kısıtlayıcı olarak bilinir ama durum her zaman böyle olmayabilir. Doğal ışığın kullanımı, bazı şirket marka ve değerlerini yansıtan sanatsal çalışmaların asılması ve markanızın kurumsal renklerini kullanıldığı bir renk paleti uygulanması ofisinizin aydınlanmasına ve müşterileriniz üzerinde olumlu etki bırakmasına yardımcı olur.

Doğal ışıktan olabildiğince çok faydalanmanın da çalışanlarınız üzerinde ne derece etki bırakacağına da şaşırabilirsiniz. İyi aydınlatılmış ve güzel dekore edilmiş bir ortamda çalışmak çalışanlarınızın mental sağlığı ve verimliliği üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

Bitkiler

Ofisinize biraz canlılık ve hayat katmak için bazı bitkiler de ekleyebilirsiniz. Ofisinize bitkileri asılan, sıradan saksılarda ya da aynı zamanda akustik olarak da etkili olan duvar çimi şeklinde uygulayabilirsiniz. Yalnız iyi bakım yapıldıklarında emin olun zira bakımsız, çürüyen yapraklardan daha negatif mesaj veren bir durum yoktur.

Ofis dekorasyonuna benzer olarak, bitkiler de çalışanların mental sağlığı üzerinde büyük etki sahibidir ve bütün ekip için çalışma alanında çok daha keyifli bir ortam sağlanmasına katkıda bulunurlar.

Markanız

Markanızın ve değerlerinizin ofisinizde çeşitli yerlerde görünür olduğundan emin olun. Bu müşterilerinize ve misafirlerinize markanızdan ve işinizden ne kadar gurur duyduğunuzu gösterir. Sonuçta logolar harika ilk izlenimler yaratmak için tasarlanırlar.

Çalışanlarınız da ofiste duvarların boş durması yerine teşhir edilen logonuzla daha katılımcı ve gurur duyuyor olacaklardır.

Sonuç

Ofis tasarımınız işinizin ve bilinirliğinizin etkisinin yerine geçemez ama sizi ziyaret eden mevcut ya da potansiyel müşterileriniz üzerinde önemli bir etki bırakabilir. Bu ipuçlarını kullanarak işinizin müşterilerini elinde tutmasına veya yenilerini kazanmasına yardımcı olabilirsiniz.

tamamını oku
Ofisiniz Planlarken Bir Tasarımcıyla Çalışmak İçin 4 Sebep Ofisiniz Planlarken Bir Tasarımcıyla Çalışmak İçin 4 Sebep 16/01/2021

İster sıfırdan bir çalışma alanı tasarlayın ister bir ofisi yenileyin, çalışanlar arasında üretkenliği teşvik eden ve müşteriler için rahat ve albenili bir alan yaratmak heyecan verici ve ödüllendirici bir deneyim olabilir. Ancak tasarımcı olmayanlar için bu çaba oldukça boğucu da olabilir.

Bu doğrultuda, elbette ki bir profesyonelden hizmet almanız en doğrusu olacaktır. Ama yine de hangi noktalara dikkat etmelisiniz, hizmet aldığınız profesyonele ne açılardan bakarak bilgi ve brief vermeniz gerektiğini bilirseniz boğucu kısmı atlamış olabilirsiniz.

Ofis alanı tasarımınız kuruluşunuzun hedeflerine uygun hale getirir.

Örneğin, bir gazete ofisi iş birliğini teşvik etmek için açık bir ofis en uygun seçenek olsa da, bir çağrı merkezi arama sırasında dış gürültüyü en aza indirmek için çok sayıda kabine ihtiyaç duyabilir. Ofis planlayıcısı, oluşturulacak yeni düzende iş akışını, teknolojik gereksinimleri, güvenlik ve sağlık altyapısını şirket kültürüne ve çalışma süreçlerine en uygun hale getirmek için ofis süreçleri de dahil olmak üzere tüm organizasyonu detaylı şekilde inceleyecektir.

Ofis alanınızı maksimum şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

On-onbeş yıl öncesine kadar, ofisler hantal teknolojiyi desteklemek için gerekli olan hantal mobilyalarla doluydu – derin monitörler ve devasa bilgisayar kuleleri. Ancak, artık daha büyük daha iyi değil, modern ofiste yer kaybı. Ofis planlama uzmanı, alandan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayabilir...

Örneğin, mimarınız, Herman Miller'ın şık, dayanıklı ve çok yönlü olmasını sağlayan parçalarından birini önerebilir. Ya da çalışan grupları ve fonksiyonları öyle şekilde yerleştirebilir ki sirkülasyon alanlarının çakıştırılmasıyla ofis alanınızı %20’ye varan oranlarda daha verimli kullanabilirsiniz. Kör alanlara az kullanılan ve pencereye ihtiyaç olmayan toplantı odalarını koyarken aydınlık bölümlere genel çalışma alanları yerleştirerek hem enerji tasarrufu hem de psikolojik rahatlık sağlayabilir.

Çalışanlarınızın verimliliğini artırmanıza yardımcı olur.

Çalışma alanınızı yeniden düzenlemek, çalışanlar arasında üretkenliği artırma potansiyeline sahiptir ve ofis planlama hizmetlerini kullanmak bunu mümkün kılabilir. Ergonomik, görsel açıdan daha çekici ve konforlu bir ofis performansı önemli ölçüde artırabilir. Ayrıca, bir planlama uzmanı ofiste iletişimi artırarak verimliliği artırabilir – planda doğru değişiklikleri yapmak, ilgili ekiplerin bilgi ve fikirlerin daha kolay paylaşılması için daha yakın bir şekilde gruplanmasına yardımcı olabilir.

Son zamanlarda, tasarımcılar arasında açık plan ofis ortamlarındaki birçok çalışanın günlük görevleri daha hızlı ve daha verimli bir hızda yürütmek için daha fazla gizlilik aradığını (1), bu ortamların bu açılardan çalışan verimliliğini azaltabildiği konuşulmakta. Mimarınız, açık plan ofisleri olan şirketinizin bu soruna yenilikçi çözümler bulmasına yardımcı olabilir ve personele doğru etkileşim ve gizlilik dengesini sağlayabilir.

Zaman ve paradan tasarruf sağlar.

Office alanı tasarımı, özellikle şirket içi mimar-iç mimarlardan oluşan bir ekip gibi kaynaklara sahip olmayan orta ve küçük ölçekli işletmeler için zorlu ve yorucu bir çaba olabilir. Bir ofis alanı planlayıcısının hizmetlerinden yararlanmak, tasarım sürecini hızlandırabilir ve bu da yöneticiler ve ofis yöneticileri üzerindeki stresi en aza indirirken para tasarrufu anlamına gelir. Planlayıcı ayrıca, verimsiz alan kullanımını engelleyerek gelecekte daha büyük ve pahalı bir ofise geçme ihtiyacınızı azaltmaya yardımcı olabilir.

Bir ofis yenilemenin ilk maliyeti yüksek görünse de, yeniden yapılandırma, etkileyici bir yatırım getirisi potansiyeline sahiptir – bu, genişlemeye olanak tanıyan alandan çalışanlar arasında verimliliği artırmaya kadar çeşitli şekillerde işinizi geliştirmeye yardımcı olabilir.

tamamını oku
 
Copyright © 2020 Tüm Hakları Saklıdır. A&T Mimarlık