BLOG

“Ofis”i Yeniden Düşünmek: Modern Araçları Benimsemek ve Kullanıcı Deneyimini Geliştirmek

27/01/2023

Son yıllardaki gelişmeler, ofisin alanlarının var olabilmesi için bu konuda farklı düşünmeye başlamamız gerektiğini açıkça göstermiştir. Ofise geri dönmeyen insan sayısı, ofislerin potansiyel gelişme ihtiyacının altını çiziyor ve işyerlerimizi araçlarımızın ve teknolojimizin geri kalanıyla uyumlu hale getirmemiz gerektiğini gösteriyor.

Araştırmalar, yüz yüze iletişim, sosyal etkileşim ve işbirlikçi çalışmanın önemli birer ihtiyaç olduğunu ve bunların insanlar aynı alanı paylaştığında ortaya çıkan ve sanal ortamda elde edilmesi hala çok zor olan ince iletişim biçimlerinin oluşmasına yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. İnsanoğlu olarak yüz yüze kişisel etkileşime ve buna imkan verecek fiziksel alanlara ihtiyacımız var. Bizler sosyal varlıklarız ve gelişmek ve kendimizi ortaya koyabilmek için zengin bir etkileşime ihtiyaç duyuyoruz. Geleneksel olarak ofislerimiz bu işlevi yerine getiriyordu; kullanımımıza sunulan cihazlar ve mobilyalar sabitti ve çalışmalarımızın gerçekleşmesi için ortak bir alana ihtiyacımız vardı.

Ofis binasını donanım olarak düşünün.

Çalışma şeklimiz değişti ancak ofislerimiz tam olarak adapte olmadı. Ofise yaklaşımımız güncel değil ve ofis ortamımıza benzersiz ve bağımsız bir şey olarak bakma eğilimindeyiz. Yapılacak işten tamamen bağımsız bir kutu inşa ediyoruz, sonra ihtiyacımız olan şeyin jenerik parçalarıyla donatıyoruz. Ofis binasını donanım olarak düşünün. Şimdi güncellenmesi gerekiyor.

Ticari gayrimenkul ve ilgili disiplinler, ofis alanı ihtiyacını, çalışmak, insanları barındırmak, hizmet ve fayda sağlayan veya benzersiz bir deneyim yaratan olanaklara uygun, uygun maliyetli bir ortak yer olarak sunmada oldukça verimli hale geldi. Bunların hepsi hala değerli ve bizi insan olarak cezbediyor. Ancak çalışma şeklimiz ve iş yapışımız söz konusu olduğunda, teknolojik olarak daha gelişmiş ortamlara ihtiyacımız var.

Yaptığımız işlere baktığımızda çok farklı bir şey görmeye başlıyoruz. Bugün, işimizi nasıl yaptığımız konusunda her zamankinden daha fazla seçeneğimiz var. İşimizi muazzam bir hız ve hassasiyetle gerçekleştirmemizi ve iletişim kurmamızı sağlayan araçlar yaratan teknolojimiz son derece etkili. Bu yetenekleri geliştirmeyen bir çalışma ortamına gitmeye maliyetli ve verimsiz olduğu için direniyoruz.

İşimizi her yerden yapmamıza yardımcı olmak için sıklıkla bir araya getirilen gelişmiş sistemleri ve araçları göz ardı edemeyiz. Zoom, Slack ve bilgi paylaşıp işbirliği yapmamıza yardımcı olan diğer birçok uygulama gibi teknoloji çalışma şeklimizi çok rahat hale getirdi. Ancak günün sonunda, en yaratıcı ve en derin iletişim seviyeleri için yüz yüze toplantılara ihtiyacımız var.

Bina donanım olabilir, ancak kullanıcı deneyimi hakkında dikkatlice düşünmemiz gerekiyor...

İşin tamamlanması için ofislerin modern araçları eksiksiz bir şekilde benimseyerek kullanıcıları ve ekipleri içine çeken, tamamen entegre bir deneyim haline gelmesi gerekir. Gerçek şu ki, çalışma alanımız fiziksel, sanal, dijital, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik ve daha fazlasını içeriyor. Bu platformlar daha verimli performans göstermemizi sağlıyor ve muazzam esneklik sununuyor. Bina donanım olabilir, ancak kullanıcı deneyimi hakkında dikkatlice düşünmemiz gerekir, aksi takdirde ofis değeri azalan bir kutu olarak kalır.

İşimizi nasıl yaptığımız, ekibimiz, gerekli destek ve kullandığımız araçlar hakkında sorular sormamız gerekiyor. Standart yok. Her kuruluş benzersizdir ve kendi alanını ve gerekli araçlarını geliştirmelidir. Kolektif olarak tüm organizasyon tarafından benimsenen, liderlik tarafından desteklenen ve kurum genelinde kapsamlı bir şekilde iletişilen bir çözüm gerektirir. Bunu yapana kadar, insanlar belki de kurumları değil, bir birey olarak kendilerine en uygun ortamı seçmeye devam edecekler.

Ofisler, daha iyi teknolojiler ve araçlar hızla ortaya çıkarken, durgun kalamaz veya eski tasarımı tekrar tekrar üretemez.

Her kuruluşun yaptığı işi daha iyi destekleyebilmek için nasıl çalıştığına, kullandığı araçlara, nasıl iletişim kurduğuna ve etkileşime girdiğine ve çalışma ortamına daha derin bir şekilde bakması gerekir. Kuruluşun ihtiyaçlarını ve hedeflerini karşılamak için araçları ve iletişimi nasıl entegre edeceğimizi daha iyi anlamamız gerekir. Daha iyi bir çalışma alanı yaratmak için gerekli olan disiplinleri tam olarak kullanmamız gerekir.

Ofis, iş yapmak için bir araçtır, ancak çalışma şeklimizi geliştirmek için uygun ve uyumlu olması gerekir. Kuruluşlara ve onu kullanan insanlara değer ve fayda sağlamalıdır. Ofisler, daha iyi teknoloji ve araçlar hızla ortaya çıkarken, durgun kalamaz veya eski tasarımı yeniden üretemez.

Öncelikli husus, nasıl çalıştığımız ve çalışma alanımızın onu kullanan insanları nasıl kucakladığı, etkinleştirdiği, ilham verdiği ve güçlendirdiği olmalıdır.

tüm yazılar
 
Copyright © 2020 Tüm Hakları Saklıdır. A&T Mimarlık